Mine holdninger

Disse afsnit er under udarbejdelse og opdateres løbende. Send mig gerne forslag og spørgsmål om politiske emner, der optager dig, og som kunne være relevante for mig.

Forsvar

Man har et forsvar for at undgå krig. Danmark er med i NATO-alliancen, men vi hverken kan eller bør forvente, at de andre medlemslande skal komme til os til undsætning, hvis vi ikke dels kan forsvare os selv, dels er i stand til at hjælpe dem, hvis det blive nødvendigt. Vi bliver nødt til at holde op med at finde på kreative løsninger og dårlige undskyldninger og i stedet forhøje forsvarsbudgettet, så vi bruger de meget omtalte to procent af BNP på at passe godt på de 98 andre procent.

Ligestilling

Mænd har domineret det meste af historien, og vi kommer ikke uden om, at der stadig er områder, hvor kvinder er dårligere stillet end mænd. Samtidig ser vi, at unge kvinder uddanner sig bedre end unge mænd, hvorfor der er grund til at tro, at meget vil forandres i de kommende årtier. For mig handler ligestilling ikke ret meget om køn, men mere om mennesker: Er man dansk statsborger, skal der være lige rettigheder og lige pligter – punktum. I øvrigt mener jeg, at tiden er inde til at indføre universel værnepligt i Danmark, gerne med langt flere muligheder for at aftjene i f.eks. redningsberedskabet, politiet, sundhedsvæsenet, biblioteker og på det sociale område.

Religion

Jeg mener, at tro er et personligt anliggende, som ikke bør spille en fremtrædende rolle i det offentlige rum i et moderne samfund. Som ideologisk, kulturelt og historisk fænomen anerkender jeg kristendommens store betydning for Danmarks udvikling, men jeg er af den holdning, at kirke og stat dybest set burde adskilles helt. Selv er jeg ikke medlem af folkekirken, men mine børn er døbt, fordi familie betyder mere for mig end principper.

Skat

Jeg betaler faktisk med glæde min skat, for jeg synes, jeg får meget for pengene i Danmark. Men jeg forstår sjældent helt, hvad jeg gør, når jeg udfylder forskudsopgørelsen. Vores skattesystem er alt, alt for indviklet, og tilsyneladende er det for nemt at snyde for de store fisk, mens de små bliver knaldet for sjusk eller misforståelser. Jeg tror imidlertid ikke, det kan lade sig gøre at ændre det med små indgreb hist og her. Hvis jeg kunne, ville jeg slette alt og starte forfra. Væk med topskat, overførselsindkomster og junglen af fradrag. I stedet burde vi se på universel basisindkomst (“borgerløn”) og flad skat.

Skole

Mine store børn går på privatskole i Odense, fordi deres mor og jeg aktivt opsøgte en skoleprofil, hvor klassiske boglige dyder, ordentlighed i fællesskabet og demokratisk dannelse var i fokus. Jeg er varm tilhænger af det frie valg på skoleområdet – naturligvis uden at udvande folkeskolen. Grundlæggende tror jeg på, at lærere og ledere tæt på lærerne bedst ved, hvordan man laver god skole, som både danner og uddanner til det niveau, den enkelte elev kan og vil nå.

Sundhed

Vi har et godt sundhedssystem i Danmark, som vi skal værne om. Men vi skal også huske at tale om, hvorfor vi har det og tale om, hvad sundhed egentlig er. Sygdom, alderdom og død er en del af livet, og vi skal være bedre til at se sundhed som en helhed bestående af bl.a. et godt helbred, gode sociale vilkår, mentalt velbefindende og individuel frihed til selv at vælge til og fra på behandlingshylderne. Desuden skal vi bekæmpe den voksende sundhedsulighed, så de ressourcestærke ikke ikke kommer forrest i køen hos lægen.