Det er livsfarligt at blive indlagt

Rasmus Dahlberg, forsker, forfatter og folketingskandidat (C), Esbjerg

Bragt i Jyllands-Posten, 3. august 2022.

For nylig spiste jeg frokost med en læge og benyttede lejligheden til at spørge ind til hendes syn på status i sundhedssektoren. Øjeblikkeligt slog hun ud med armene og sukkede højlydt og begyndte at forklare mig, hvor skidt det efter hendes mening står til. Faktisk mente hun, at det i dag er direkte livsfarligt at blive indlagt på et dansk hospital, hvis man ikke er ressourcestærk og selv kan slå i bordet og bede om den korrekte behandling og ordentlig omsorg. Lægen tegnede et skræmmende billede af et sundhedsvæsen, hvor personalet har så travlt, at det ofte er nødvendigt for patienterne eller deres pårørende selv at gøre opmærksom på behandlingskrævende ændringer i tilstanden hos den indlagte, for at der sker noget. Også helt lavpraktiske behov som at komme på toilettet, få et måltid mad eller blive lyttet til i en sårbar situation sker ikke nødvendigvis af sig selv, hvis ikke man aktivt beder om det.

Vi står i en situation, hvor det altså kræver et godt helbred at blive syg – eller et stærkt netværk af pårørende, som kan sørge for, at den rette behandling, pleje og omsorg bliver givet. Det er simpelthen ikke acceptabelt. Hvad med den enlige ældre, som har mistet sin ægtefælle og måske ingen kontakt har til sine børn? Skal denne borger virkelig spises af med en ringere behandling i sundhedssystemet end den, hvis partner sidder klar ved siden af sengen til at kæmpe for patientens rettigheder og behov? Og hvad med de danskere, som ikke har hverken de menneskelige, boglige eller økonomiske ressourcer til at kæmpe en kamp mod systemet, samtidig med at de slås med sygdommen? Hvis det er nødvendigt at insistere på opmærksomhed for at modtage den rigtige behandling og ordentlig omsorg, skaber det en usund ulighed, hvor de svageste borgere bliver endnu svagere. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.

En Twitter-bekendt berettede den anden dag om en oplevelse, som måske giver et lille indblik i, hvordan det er endt sådan i sundhedsvæsenet. Hendes far var indlagt 10 dage som intensivpatient og oplevede, at en læge måtte afbryde en samtale med hende, fordi der skulle løbes til hjertestop. Lægen vendte tilbage til samtalen med tårer i øjnene og beklagede, at det var nødvendigt på den måde at rende fra stue til stue. Den pårørende foreslog, at lægen tog en pause og sundede sig lidt, inden de fortsatte samtalen, men det blev afvist med begrundelsen ”Sådan er det hele tiden.”

Der er ifølge esundhed.dk flere end 115.000 fuldtidsbeskæftigede på de danske offentlige sygehuse, og tallet har været konstant stigende de seneste mange år. Alene læger er der over 20.000 af – mod knap 12.000 i 2004. Hvorfor skal lægen i eksemplet herover så løbe så stærkt fra hjertestop til hjertestop, at der ikke er tid til et gennemføre en ordentlig samtale med en pårørende til en alvorligt syg patient? Her vil jeg anonymt referere en anden samtale, jeg for nylig havde med en sygeplejerske, som har været ansat i det offentlige sundhedsvæsen i årtier. Hun forklarede, at stadig flere årsværk går til for eksempel ”kvalitetssikring”, hvilket umiddelbart lyder godt, men i hendes optik var rent blår i øjnene på offentligheden. I praksis flyttes ansvaret for god behandling og ordentlig omsorg fra det sundhedspersonale, som har kontakten med patienter og pårørende, til et voksende antal kontoransatte, som dokumenterer og leder gennem regneark, projekter og plancher, som ikke gør ret megen forskel i virkeligheden. Ifølge esundhed.dk er antallet af administrativt og akademisk ansatte på de offentlige danske sygehuse da også vokset fra 6.500 til over 10.000 i perioden 2004-2021.

Det kan ikke passe, at det skal være livsfarligt at blive indlagt på sygehuset i Danmark. Patienter uden ressourcestærke pårørende skal ikke have dårligere behandling og mindre omsorg om dem, der selv kan kæmpe for opmærksomheden. Og den stakkels læge skal ikke undskylde sit manglende nærvær i en vigtig samtale med, at det er hverdag at løbe fra hjertestop til hjertestop, fordi der er for få hænder på patienterne og for mange på tastaturerne.